Setra
Cegła klinkierowa Wienerberger
____

Setra

Dane techniczne

Kolor oliwkowo - miedziany
Faktura lica skóra
Rodzaj drążona
7-szczelinowa
pełna
Wymiary 250x120x65 mm
Masa ok. 3,0 kg/szt.
ok. 4,0 kg/szt.
ok. 4,2 kg/szt.
Zużycie ok. 51 szt./m²
Klasa wytrzymałości 35
Nasiąkliwość < 6 %
Mrozoodporność mrozoodporna
Do góry