ATLAS UNI-GRUNT PLUS 5 KG
Grunty
____

ATLAS UNI-GRUNT PLUS 5 KG

Wzmacnia strukturalnie gruntowaną wylewkę. Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach.

Właściwości
  • pod wylewki
  • pod kleje
  • szybko wysycha
  • głęboko wnika w podłoże
  • jest wysoce wydajny
Główne parametry
  • zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2
  • rozpoczęcie prac po 4 h
PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wiązania wylewek wykonywanych na zagruntowanym podłożu - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.
Wzmacnia strukturalnie gruntowaną wylewkę – wnika w jej strukturę na głębokość kilku milimetrów i dzięki temu poprawia jej nośność jako podłoża przygotowywanego pod nowe warstwy.
Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na wylewkę warstwy – ogranicza jej chłonność i zapobiega pojawianiu się pęcherzy na powierzchni nowej wylewki.
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).
Zwiększa wydajność klejów i wylewek – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.

  • Rodzaj gruntowanych podłoży - nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione wylewki betonowe i anhydrytowe itp.
  • Rodzaj warstwy wykończeniowej - okładziny z płytek ceramicznych i kamiennych, posadzki, podkłady podłogowe, hydroizolacje typu WODER E, WODER DUO i WODER S.
Do góry