ATLAS TEN-10 25KG
Posadzki i podkłady podłogowe
____

ATLAS TEN-10 25KG

Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie

Właściwości
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • ograniczony skurcz
  • wchodzenie na wylewkę po 3 h
  • silnie przylega do sufitów
Główne parametry
  • grubość warstwy: 5 - 30 mm
  • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2
PRZEZNACZENIE

Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp.
Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp.
Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie – znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych.
Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 h – umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp.
Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu - np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych.

  • Rodzaj naprawianych elementów – betonowe i żelbetowe, tynki i wylewki cementowe.
  • Rodzaj warstwy wykończeniowej – może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną.
Do góry