ATLAS ZAPRAWA MURARSKA 25KG
Zaprawy murarskie
____

ATLAS ZAPRAWA MURARSKA 25KG

Ilość w opakowaniu zbiorczym:42

Służy do murowania z cegieł, pustaków oraz innego tego typu materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonowych.

Właściwości
  • wysoka plastyczność
  • paroprzepuszczalność
  • łączy elementy w stabilny i trwały mur
Główne parametry
  • grubość warstwy: 6 - 40 mm
  • wytrzymałość - kategoria M5
  • zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubosci 1/2 cegły
PRZEZNACZENIE

Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.
Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
Łączy elementy w stabilny i trwały mur - stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki.
Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.

  • Rodzaj murowanych elementów – cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe.
Do góry