ATLAS ARKOL NX 5KG
Farby elewacyjne
____

ATLAS ARKOL NX 5KG
Właściwości
  • do podłoży i chłonnych
  • zwiększa przyczepność
  • wzmacnia podłoże
  • szybkoschnący i wydajny
Główne parametry
  • 695 kolorów
  • zużycie: około 0,2 kg / m2
PRZEZNACZENIE

Gruntuje podłoża pod farby silikonowe - np. ARKOL N, FASTEL, FASTEL NOVA – pozwala zachować wyjątkowe właściwości farby w zakresie sposobu wiązania z podłożem, paroprzepuszczalności itp.

  • Rodzaje malowanego podłoża - tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie gipsowe, płyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować.
Przygotowanie preparatu
Preparat produkowany jest jako gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.
Gruntowanie
Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść po minimum 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania preparatu zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy wykonać min. 4 godziny wcześniej.

Do góry