DOLINA NIDY Gips szpachlowy F 15KG
Kleje gipsowe i gładzie
____

DOLINA NIDY Gips szpachlowy F 15KG

WŁAŚCIWOŚCI

Gips szpachlowy F jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Modyfikacja mieszanki za pomocą specjalnych, celulozowych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę materiału, zwiększając jego odporność na spękania i wytrzymałość mechaniczną, a zawartość uelastycznionych polimerów poprawia jej elastyczność i przyczepność do podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Do spoinowania przystąpić po stabilnym i trwałym zamocowaniu płyt, zgodnie z zasadami montażu, oraz gdy nie występują już zmiany wymiarów spowodowane czynnikami wilgotnościowymi lub temperaturowymi. Szczelina między płytami powinna wynosić ok. 3-5 mm, natomiast między płytami a elementami konstrukcyjnymi powinna być wykonana z rysą kontrolowaną i użyciem pakowej taśmy klejącej lub wypełniona elastyczną masą akrylową. Ostre krawędzie cięte płyt sfazować pod kątem ok. 450, zagruntować jednym z Preparatów Gruntujących Euro-Grunt. Powierzchnia spoin powinna być sucha i oczyszczona z zanieczyszczeń. Wkręty powinny być zagłębione (ok. 0,5- 1 mm) i nie wystawać z płyt. Elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą zabezpieczyć antykorozyjnie

PRZYGOTOWANIE MASY

Suchą mieszankę wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji ok. 0,80 l wody na 1 kg gipsu i pozostawić na okres 5–10 min., wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje parametry ok. 60 min. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od rodzaju taśmy zbrojącej należy przestrzegać następujących zasad. W konstrukcjach podlegających wymogom odporności ogniowej stosować taśmy z włókna szklanego, siateczkową taśmę samoprzylepną lub flizelinę. Do zbrojenia krawędzi ciętych stosować flizelinę. Taśma papierowa pozwala uzyskać najwyższą wytrzymałość spoiny. Stosowanie taśmy papierowej lub flizeliny - spoiny wypełnić masą wciskaną możliwie najgłębiej w szczelinę. W świeżo nałożoną masę wcisnąć taśmę, aby dokładnie i bez fałd przylegała do gipsu. Nie pozostawiać pęcherzyków powietrza pod taśmą papierową. Taśmę papierową można nawilżyć w czystej wodzie. Powierzchnię taśmy pokryć cienką warstwą gipsu. Po stwardnieniu ponownie nanieść masę o szerokości ok. 5-6 cm większej niż poprzednia warstwa. Stosowanie siatki samoprzylepnej – odciąć taśmę, nakleić na krawędzie płyt, wypełnić zagłębienia wciskając masę przez oczka taśmy. Po stwardnieniu nałożyć drugą warstwę o szerokości ok. 5-6 cm większej niż poprzednia. Na krawędziach ciętych, aby zlicować spoinę z powierzchnią płyty, jej szerokość powinna mieć min. 40 cm. Maskowanie wkrętów wykonać w dwóch etapach, przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu końcowym Gładzią Gipsową. Po wyschnięciu ostatniej warstwy, szlifować do zlicowania z płaszczyzną. Unikać nadmiernego i gwałtownego ogrzewania pomieszczeń bezpośrednio po spoinowaniu, zaleca się zaszpachlować całe płaszczyzny płyt Gładzią Gipsową. Przygotowanie pod okładziny: sprawdzić czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max. wilgotność do 1%) oraz wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farb, tapet i klejów.

ZUŻYCIE

Średnio ok. 0,4-0,5 kg na 1 mb spoiny. Zależy od grubości i rodzaju krawędzi płyt oraz szerokości szczeliny.
Do góry